V autorském týmu SHA
var1-kometa
var2-krystaly
var 1 reaguje na železnicní trať a ukončuje stávající rozbitý blok s využitím pohledové dominanty pro území znázorněný oválnou hmotou.
var 2-doplňuje blok pomocí samostatných krystalů umožňující průhled do vnitrobloku a opačně.