Mottem návrhu bylo vytvoření obytného souboru v kombinaci  řadových domků(typ A) a samostatných rodinných domků(typ B,C) se společným prostorem s malým objektem pro služby(typ D-kavárna,obchod,ordinace,kancelářské prostory) respektující stávající stopu hospodářských stavení a zachování tvaru bývalého hospodářského dvora statku.

Rozbor místa vedl k návrhu nové „návsi“u vstupu do vznikajícího území ve stopě bývalého statku,lemovanou řadovými domky(podpoření pevné hrany návsi).Na vzniklém prostranství  je umístěn objekt(typ D) s malou kavárnou a obchůdkem,administrativou nebo ordinacemi a je centrem pro navržený soubor.Součástí prostranství je i dětské hřiště.Uzavření prostoru na západní straně je navazující skladbou samostatných rodinných domků(typ B).Domy jsou navržena tak,aby v bezprostředním okolí návsi a staré zástavby,tvarově navazovali na siluetu stávajících domů a to pomocí kombinací tradičního tvaru střech v kombinaci pultových a sedlových střech(typ A,B,D).Domy na severní hraně pozemku(typ C) jsou navrženy jako vilové domy s rovnou střechou a vytváří tvarové zpestření souboru.

U vstupu do území je navržen hlavní vjezd do souboru a to jednosměrnou páteřní komunikací vedoucí podél stávajícího domu na hraně pozemku s oddělujícím pásem zeleně a vytvořenými parkovacími stáními pro návštěvy souboru.Pak se stáčí ve směru  hrany návsi a lemuje zadní hranu  řadových domků.Na konci řadových domků pokračuje v kolmém směru západním směrem a je ukončená propojovací komunikací s ulicí U skopců.Z této páteřní komunikace jsou přístupné  jak řadové domky kolem návsi tak ostatní rodinné domy.

Jednotlivé typy domů:

V souboru jsou navrženy 4 typy domů

Typ A:řadový dvou podlažní rodinný dům,kde v přízemí se nachází obytná část se zázemím.Součástí přízemí domu je také garáž.Před vjezdem do garáže je příležitostné parkovací stání.V patře jsou umístěny ložnice s pracovnou a sociálním zázemím.

Typ B:rodinný dvou podlažní dům.V přízemí je obytná část s krbem a s možností pokoje pro hosta.V patře jsou ložnice se zázemím.Garáž je navržena u domů u ulice U skopců  jako samostatný objekt na hraně pozemku s příležitostním parkovacím stáním.U domů podél páteřní komunikace jsou součástí domu a příležitostné parkovací stání je vedle domu.

Typ C: rodinný dvou podlažní dům s nástavbou. V přízemí je obytná část s krbem a s možností pokoje pro hosta a v patře jsou ložnice se zázemím.V nástavbě je pracovna nebo ložnice rodičů se zázemím a přístupnou terasou využívající výhledy do okolní přírody. Garáž je navržena jako samostatný objekt na hraně pozemku u páteřní komunikace s příležitostním parkovacím stáním.

Typ D:služby jako patrový dům s využitím střechy.v přízemí je navržena kavárna s malým obchůdkem.V patře,které je přístupné po samostatném venkovním schodišti,buď  kancelářské prostory se zázemím nebo ordinace.

 

 

Stav: studie 2007