koncepce domu vychází z územního plánu jako ukončení obchodní zóny Jesenice u napojení na Pražský okruh.Hlavním prvkem návrhu je navrácení zelené plochy zastavěné obchodním domem systémem přírodních valů se zelení.Na střeše obchodního domu je navržená pobytová zahrada pro návštěvníky obchodního centra.Parkování je integrované do plochy obchodního domu.Zachycení dešťové vody je navrženo retenčním jezírkem.