Vlastní návrh domu je založen v severní části v prostorovém propojení různých uličních čar č.p.2005 a uliční čáry řadové zástavby 518/3 (západ). Návrh přirozeně doplňuje uliční čáru mezi č.p.2005 s uliční čárou řadových domů 518/3 a vytváří ucelený uliční prostor. Ustupující 4.np navazuje na uliční římsu č.p.2005 a výškově respektuje hladinu okolní zástavby.
Směrem na jih dům terasovitě sestupuje a svojí hlavní hmotou je zalícován se západním objektem 518/3 a tím zachovává vnitoblok jako celistvý prostor zahrady se zachováním výhledů.