URBANISTICKÉ  A  ARCHITEKTONICKÉ   ŘEŠENÍ- NÁVRH

Dům se nacházejí v sousedství gradující urbanistické zástavby od samostatných vil po činžovní 3-4 podlažní  domy.Touto zástavbou se prolíná vzrostlá zeleň. Cílem návrhu je zachovat a podpořit gradující systém urbanistické stopy okolí s porůstající zelení mezi domy.

Vlastní pozemek má jedinečný charakter –s dalekým výhledem a minimální vzdáleností od centra Prahy.Negativem pozemků je bezprostřední blízkost magistrály a tím i akustické zatížení. Navržený dům má liniový charakter  jako uzavření konceptu okolní zástavby.

Návrh domu je navržen  jako liniiový  3 podlažní blok vnášející se na sloupech.Kompozice graduje rohovou  hmotou,směrem k magistrále,vytvářející vstupní orientační bod na michelskou pláň.Hlavní hmota domu reaguje na teréní průběh pozemků a to tím,že přibližně v polovině odskakuje o jedno podlaží.Do hlavní liniové hmoty jsou vloženy příčné hmoty,které přirozeně podporují výškové rozdělení domu.Příčné hmoty,ve kterých jsou umístěny byty s výhledem na severovýchod  jsou i materiálově odděleny tradičním materiálem.Byty mají na střeše hlavní hmoty zahrady oddělené směrem k magistrále akustickou skleněnou stěnou umožňujíí výhled do okolí.Tato srostlice  do sebe zaklesnutých hmot má půdorysnou plochu vycházející z urbanistické gradace okolních domů.Výška domu v hlavní hmotě navazuje na římsy okolních  stávajících domů a graduje u magistrály 7 podlažní hmotou.Příčné hmoty jsou od roviny střechy hlavní hmoty 2 podlažní ,navozující v rovině střechy měřítko rodinných domů se zahrádkami.