Návrh domu vychází ze zadání investora,tvaru,orientace ke světovým stranám a terénu pozemku se vztahem na okolní zástavbu.

Hlavním principem domu je využití výškové úrovně mezi jižní hranou pozemku a severní hranou.Dům je rozdělen na tři navzájem o půl patra posunutých úrovní která zároveň oděluje jednotlivé provozy domu.

Vstupní část je v úrovni ulice Nad Lesíkem,obytná v úrovni zvýšené zahrady a soukromá(ložnice) je umístěná ve zvýšené úrovni přízemí nad vstupem domu a zároveňvytváří krytý vstup a kryté parkovací stání.

Půdorysný tvar domu vychází z podélného tvaru pozemku s maximálním využitím pobytové západní zahrady.

Stav-dokumentace pro provedení stavby
autoři:T.Pavlík,M.Polách

Vizualizace:Jáchym Svoboda