studie 2016_realizace 2018
Koncepce území vychází z morfologického trychtýřovitého sestupného tvaru území kde se v přirozeném středu nachází skanzen Řepora se vzrostlou zelení a vodními plochami.Celé území je orientováno na slunný jihozápad.
Základní hmotová koncepce nově řešeného území je postupný přechod bytové zástavby lemující Jeremiášovu ulici do solitérní vilové zástavby, která je umístěná směrem do středu k přírodního skanzenu . Součástí území je plocha pro základní školu a sportovní vybavenost nově budovaného území.
Celým územím prochází parkově upravený pás zeleně prostupující areálem od východu k západu s retenčními jezírky a chodníčky pro pěší.
Komunikační řešení je řešeno v koncepci obytné ulice s maximální ochranou pro pěší
Zástavba je zvolena v systému
-podél hlavní ulice V93 a větve C jsou umístěny dvojdomy.V nově vzniklých obytných ulicích jsou na severní straně ulice umístěny řadové domy(typ B) a na jižní straně dvojdomy (typ A).Tím je v ulicích založen čitelný prostor ulice vymezený hlavně řadovými domy s vloženými prosvětlovacími mezerami mezi dvojdomy.Vzdušnost ulice je podpořena volnými předprostory u rodiných domů ,které jsou bez vjezdových bran a vrátek a rozšiřují tak vlastní prostor společné ulice.
Podél větve V93 je uliční čára stanovena pro hlavni hmotu domu 5,05m.Podél větve c je vzdálenost upravena zakřivení komunikace a to mezi 4-5m.Uliční čára v obytných ulicích vychází z bezpečného řešení výjezdů a vjezdů do garáží a na odstavná stání