autoři:ing.K.Jiras,T.Pavlík
Současná skladba uliční zástavby je možno definovat jako „stavební čára otevřená“ s různorodě orientovanými domy jak podél komunikace Trojská tak přibližně kolmo k ulici.
Návrh tento rostlý princip podporuje a navazuje na směsici různorodě umístěných domů umístěním dvěmi hmotami cca kolmých k ulici Trojská se zapuštěním do prudkého východního svahu s hmotovým propojením v úrovni 1.np.se zapuštěním do prudkého svahu.Na střeše propojovací hmoty vzniká druhá úroveň zahrady navazující na prudký svah.Návrh umístěním hmot vymezuje vnitřní společnou zahradu pro společenský život studentů .