Pozemek se nachází v nově budované zástavbě v blízkosti skanzenu Řepova s návazností na staré Řeporyje.Pozemek má podélný tvar nepravidelného čtyřúhelníku s orientací v podélném směru východ západ.Velikost pozemku určená územním plánem je 16000 m2 ma rozměry cca 160 m x 129m-na západní straně a 68m na východní straně.Vyčleněná plocha je napojena na dopravní infrastrukturu s MHD.Plocha se nachází v nově řešeném území na kraji stávající zástavby Řeporyjí a nově řešeného území pro zástavbu rodinnými domy a bytovými domy v severní části území.Množství nových obyvatel v budoucí zástavbě a také již nově budovaných obytných souborů bude značný a stávající kapacita škol nebude stačit.Pro kvalitu bydlení vznikajícího území nově navrhovaná škola bude nutností.
Vybraná plocha územním plánem nerespektuje pozemkové hranice a prochází přes části několika parcel a tvar vymezené plochy je hlavně na jižní hranici poměrně nelogický.V bezprostřední blízkosti v územním plánu prochází hlavní komunikace v93 a propojovací komunikace se zástavbou rodinných domů.Podél severní hranice vede zelený pás s retenčními jezírky na likvidaci dešťových vod z území.
Návrh školy vychází z konceptu okolní zástavby kde budou přízemní až patrové rodinné domy.Vlastní přízemní hmota meandrovitě sestupuje po pozemku od východu k západu. Základním motivem školy je propojení exteriéru a interiéru školy s co největším prosvětlení vnitřních pobytových ploch školy. Půdorysný rozvrh školy je koncipovana kolem páteřní osové komunikace ,ze které jsou napojena pobytová atria s učebnami.
Hlavni vstup je zvýrazněn vstupním zálivem „předprostorem“,který vstup školy ukotvuje v okolním prostředí a opticky přirozeně navádí k hlavnímu vstupu do školy.Vstupní předprostor má také sloužit k společným setkání školáků.
Provozní organisace školy je sestavena podél páteřní komunikace s bezbariérovým přístupem do všech prostor školy.Vstupní prostor je tvaru písmene U a navádí žáky k hlavnímu vstupu do školy.V bočních křídlech jsou umístěny provozní části školy.V pravém křídle administrativa s bytem školníka a v levém křídle zásobování s kuchyní a jídelnou.Za vstupem do školy jsou umístěny šatny.Na vstupní prostor navazuje první pobytové átrium kde jsou umístěny učebny 1 a 2 třídy. Propojovací chodbou se schody a rampou se vstupuje do druhého pobytového átria kde jsou umístěny speciální učebny a 3-5 třída s kabinety.Kompozici ukončuje třetí átrium kde jsou umístěny 6-9 třída a výstup k sportovištím s tělocvičnou a šatnami ,které mohou být využívány i mimo školní výuku ,protože mají oddělený vstup od provozu školy.
Stav:studie
Vizualizace:Jáchym Svoboda

w2

w-1

w-6

w-5

w-4

w-3