Rodinné domy jsou umístěny na pozemku do pravého úhlu a jsou propojeny nízkou hmotou garáží.Jižní dům využívá maximálně jižního slunce s hlavním výhledem z obývacího pokoje směrem na východ.Severní dům využívá svou hlavní fasádou orientovanou na východ unikátní výhledy směrem do údolí.Toto hmotové rozvržení umožňuje vytvoření požadovaného soukromí pro oba domy.Domy jsou dvoupodlažní se sedlovou střechou a  jsou navrženy v půdorysném poměru 7,15×14,15 s vloženými dřevěnými zimními zahradami v prostoru obývacích pokojů.Hmotové řešení je podpořeno i materiálovým řešením.Jižní dům je obložen lomovým zdivem s proškrábnutou spárou,severní dům je obložen dřevem.Propojovací jednopodlažní hmota garáží je obložena u vstupu velkoformátovými deskami(referenční materiál-parklex,max deska) a z prostoru zahrady dřevěnými hranolky.

 

Stav-dokumentace pro stavebni povoleni 2009