ARCHITEKTONICKÉ   ŘEŠENÍ-NÁVRH

 

Základním principem návrhu domu je propojení domu s rostlým terénem s návazností na okolní domy s dodržením OTP.Hlavní cílem návrhu je hmotové začlenění do okolní vilové zástavby s maximálním využití jižní orientace pozemku s dalekými výhledy.Návrh vzhledově svojí jednoduchou hmotovou , materiálovou skladbou a velkými prosklenými stěnami je spíše vilou než bytovým domem.

Pozemek  směrem od přístupu na pozemek v ulici V Ondřejově stoupá od opěrné plotové zdi směrem severním.Výškový rozdíl mezi vstupní úrovní a koncem pozemku na severu je cca 10,5m.

Na jižní straně je dům osazen na uliční čáru v ulici V Ondřejově v šířkové proporci hmot  okolních vil.Dům směrem od vstupu terasovitě stoupá a sleduje svojí hmotovou gradací přirozený sklon terénu.

Vstup do domu je v úrovni ulice V Ondřejově.Vstupní chodbou se vejde k centrálně umístěnému výtahu v zadní části dispozice.V úrovni vstupu je také podzemní garáž pro celý objekt včetně návštěvy.

 

Stav: soutěž