v autorském teamu SHA,stavební povolení,vizualizace J.Koníř