Konceptem návrhu je začlenění nového bytového domu do sousedící okolní zástavby řadových domů na západní hraně pozemku,ale zároveň přechodovým prvkem k budoucí zástavbě na severní a východní straně pozemku.

Kompoziční hmotové řešení je založeno směrem k řadovým domům na principu prostorového navození dělení řadových domů a směrem k ulici dům naopak ukazuje svoji celistvost  rovinou fasádou.Toto řešení je také podpořeno materiálovým řešením-směrem západním do zahrady  s maximálním prosklením a využitím zahrady pro rekreaci obyvatel domu a vytvořením soukromých předzahrádek pro přízemní byty.Dům je navržen na zvýšené rovině zahrady pro zvýšení intimity zahrady a hlukového i prostorového  oddělení od komunikace.

 

Stav: studie