Konceptem návrhu je doplnění hmoty v uliční frontě na převažující niveletu římsy a hřebene okolních domů s kompozičním doplněním vestavby do dvora s ohledem na zvýšení zeleně=obytnosti prostředí v nových hmotách.
Kompozice skladby vestavby proluky je kaskádovitým sestupným výškovým uskakováním hmot směrem od Vltavské do nitra proluky.Pomocí výškového uskakování vznikají střešní zahrady a vlastní opticky zvětšující prostory z důvodů přísunu maximálního množství denního světla.Kaskádovité řešení vestavby také zachovává světelný komfort na severní straně pozemku u p.č. 453.
Vestavba do dvora reaguje svým členěním na okolní strukturu rostlé zástavby.Hlavní hmoty vestavby jsou umístěny k východním vysokým štítům a rozestupy navazují na stávající mezery pro přísun denního světla.Kompoziční umístění sestupujících hmot ve dvoře je v protipozici vůči hlavní hmotě u ulice Vltavská sledující historickou stopu původního domu.
vizualizace Jakub Koníř