Rodinné domy 1,2 jsou navrženy s využitím terénní nerovnosti v území s využitím suterénu pro technické místnosti pro lepší využití KPP pozemku.
Rd1 je založen na rozdělení výškových úrovní o 1/2 s využitím suterénu pro technické místnosti
Rd2 je založen na využití suterénu pro garáž a technické místnosti