v autorském teamu SHA

Návrh domu vychází z dané proluky v ulici Růžová.Stávající domy propojuju prostorovou hrou a přirozeně navazuje na stávající p

arter.Parter domu je otevřen pro veřejnost pasáží do historické zahrady.