V autorské týmu SHA
návrh doplňuje uliční čáru hlavní městské třídy s rohovým hmotovým akcentem.Dům vytváří vnitřní parkový prostor s propojením na uliční parter průchodem mezi domy.