studie,realizace 2018-2020

Návrh respetuje regulativy dané územním plánem.Pro pozemek byla zvolena jednoduchá přízemní hmota s maximálním využitím zahrady.Podélná obdélníková hmota je umístěná na uliční čáru souseda na jižní straně a tím přispívá ke zklidnění stávajícího uličního prostoru.
Hlavním motivem domu je výrazná římsa přecházající v boční stěnu a dům tak ukotvuje do zahrady. Pro optické podepření římsy a propojení domu se zahradou jsou navrženy dvě kamenné stěny.Propojení domu se zahradou a pro zvýšení soukromí jsou navrženy prázdné gabionové koše se vzrostlou stříhanou zelení.

stav: dsp