Sportovní areál je navržen tak,aby nebyla narušena stávající pohledová hrana s dominantou staré zemědělské usedlosti a byla maximálně zachovaná plocha zeleně.

Náplň areálu: uvažuje se 1xfotbalové hřiště s umělou trávou,1x velké travnaté fotbalové hřiště,4x tenisové kurty+ zázemí pro sportoviště(šatny,klubovna,relaxační centrum s masážemi a rehabilitací).

Principem návrhu pro budovu zázemí  je umístění veškerého potřebného zázemí pro spotroviště do zemního valu se zelenou střechou tak, aby stavba 100% nahradila půdorysný rozsah zeleně na střeše s potřebnou mocností zeminy pro plnohodnotný růst zeleně.

Prostupnost (průhlednost ) navržené budovy  je podpořeno jejím rozdělením na dvě hmoty zemního valu s průhledem do zadní části pozemku, kde je umístěno velké fotbalové hřiště.

Zemní val slouží ze strany velkého fotbalového hřiště  také jako tribuna pro diváky.