Koncepce návrhu vychází ze stávajícího suterénu-soklu domu- v kombinaci s jednoduchými čtvercovými objemy nové části domu,které jsou vzájemně mezi sebou posunuté.Vzniklá kompozice  dává celé skladbě domu prostorovou dynamiku.

Vzniklá skladba přesahů vytváří kryté terasy a  kryté vstupní venkovní schodiště.

Foto:Lucie Mlynářová

Autoři:
ing. arch. Tomáš Pavlík
ing. Luboš Klement

Stav-realizace 2013