Základním principem návrhu domu je jeho osazení do terénu s návazností na okolní domy s maximálním dodržením OTP a osvětlení okolních bytů.Pozemek se směrem na jih svažuje do prostoru zeleného vnitrobloku.Na severní straně je dům osazen na uliční čáru v pokračování zástavby v ulici Nad Ryšánkou ze západního směru.Směrem na jih dům přibližně v půlce mění směr a výškové napojení stropů.Dům přirozeně sestupuje ze svahu jak kompozičně tak konstrukčně.

Kompozice domu je založená na gradaci kubických hmot směrem do svahu kopce zakončená hlavním západním arkýřem spojující dům v jeden celek. Tato gradace hmot zároveň vytváří pobytové terasy pro jednotlivé byty.

Změna směru domu umožňuje výhledy do dalekého okolí.Výškové osazení domu je založeno na vniřtní zelené zahradě ,na kterou jsou nasazeny patra směřující s výhledy do zeleně.

Výškové usazení pater vstupního podlaží a severní hmoty domu je osazeno na severní úroveň ulice Nad Ryšánkou.Výškový rozdíl pater je řešen pomocí schodiště a oboustranného výtahu.

 

Stav: územní řízení
Vizualizace:Jáchym Svoboda