Autoři:

Mgr. Lukáš Pavel

Ing.arch Tomáš Pavlík.

Foto:Lucie Mlynářová

 

Rodinný dům je navržen jako izolovaný  s odstupovými vzdálenostmi 5 m od severozápadní hrany pozemku . Kompozice domu vychází z jednoduché podélné hmoty s vyříznutými protilehlými rohy vytvářející kryté prostory pro vstup a výstup na zahradu.Oba tyto prvky jsou propojeny římsou

 

 

Stav:  dokončeno