Domy se nacházejí v sousedství velmi rozdílných  budov: tradiční bytové domy se sedlovou střechou,panelové bodové a panelové podélné domy,přízemní garáže.Touto zástavbou se prolíná vzrostlá zeleň. Cílem návrhu je zachovat bodovou zástavbu s porůstající zelení mezi domy.

Vlastní pozemek má jedinečný charakter –s dalekým výhledem a minimální vzdáleností od centra Prahy. Navržené objekty jsou koncipovány v příčném směru na daleký výhled (sv) a směrem do zeleně(jz) mezi bodovými domy. Oba směry nabízejí slunce a zcela originální výhledy.

 

Kompozice areálu je navržena  jako soubor tří stejných bodových domů na jedné podnoži.Vlastní kompozice domů je založena na průniku nižší hmoty,která graduje do vyšší hmoty.Tato srostlice  do sebe zaklesnutých hmot má základní  půdorysnou plochu vychází z okolních bodových domů.Výška srostlice je v nižší hmotě směrem k bodovým domům 4 podlažní a graduje ve vyšší 6 podlažní hmotě směrem k hraně svahu. Komposice těchto hmot vytváří jasné zakončení zástavby vůči hraně svahu . Na střeše nižší hmoty je navržena střešní zahrada využívající jak daleké výhledy tak i jižní slunce.

 

Stav: studie