Vlastní návrh domu je založen na odclonění akusticky zatěžující sjezdové komunikace a nedaleké třídy 5.května.
Návrh domu „zeď“ je předurčen tvarem lemující sjezdové komunikace.Dům vytváří „akustickou stěnu“ pro své okolí a odcloňuje stávající zástavbu od hluku komunikace.Vytváří kruhovou výseč.Polokruhová akustická stěna je opatřena neotvýravými okny pro přisvětlení vnitřních prostor domu.Kompozice kruhových otvorů v akustické stěně je zároveň orientačním bodem domu.
Dům je posazen na betonové sloupy a vlastní hmota domu se mírně vznáší nad okolním terénem.Ve vzniklém prostoru jsou umístěny přímo větratelné parkovací stání pro dům.Komunikační jádro s technickým zázemím je nasazeno na štítovou stěnu sousedního domu.Vzniklý odskok v šířce komunikačního jádra je vstupním předprostorem se zelení.Vstup do domu je v úrovni mezipodesty.