Návrh navazuje na okolní kapacity navrhované zástavby jak v zastavěné ploše,uliční čáře tak ve výškové niveletě.Pro pozemek byla zvolena rytmická zástavba dvěmi typy domů kdy v místě rovného úseku jsou domy osazeny užší stranou na uliční čáru-typ dimu V4ab a v místě oblouku jsou domy osazeny delší stranou na uliční stranu typ domu V3.
Na pozemky se vjíždí z obytných ulic označené v projektu DSP „Malá Řepoara“ jako větve B,C. Šířka obytné ulice větve B je 10m a větve C je 9,25m. s vloženými zpomalovacími prahy a ostrůvky se vzrostlými stromy a zálivy pro parkování návštěv.
Vlastní předprostory před rodinnými domy jsou navrženy bez vjezdové brány a bez oplocení v prostoru vstupu a vjezdu do integrované garáže