Koncept:

Pozemek nabízí vytvoření orientačního bodu celého území a to také bylo hlavním mottem návrhu.Dalším motivem bylo porušení panelákové podlouhlé geometrie výstavby pomocí navazující rozdílné geometrie a  vnesení do místa protichůdný geometrický řád.

Neméně důležitým prvkem bylo zachování stávající zeleně nebo pokud možno navrácení maxima zelené plochy.

Návrh:

Podle těchto základních elementů byla navržena budova,která „jakoby“ vyrůstá ze země pomocí  hliněných násypů propojující zelenou střechu podnože ve které jsou umístěny dvě pasáže s malými obchůdky a službami na které jsou umístěny tři hmoty  geometricky navazujícími v různých směrech na okolní zástavbu a zároveň opticky propojují náměstí se stávajícími prostory.Zvýraznění geometricky rozdílných budov od okolí je pomocí nadzvednutí(kde je umístěno technické zázemí budovy) nad zelenou podnoží tak, že domy vypadají jakoby se nad okolním terénem vznášely.Ukončení domů je „římsou“ ve tvaru ustupujícího patra kde jsou umístěny luxusní bytové penthausy se zelenou terasou.

Podnož je tvarovaná pomocí křivek jako další prvek zmírňující přísnou geometri okolní panelové výstavby.Zároveň vytváří vstupní prostory do obchodních pasáží.Do jednoho z těchto předprostor je přesunut památník obětem obou světových válek.Parter je navržen tak,aby podporoval zvýraznění optického centra „siločárami“ kde se střídají zelené plochy trávy s plochami nízké zeleně se zelenými plochami a s  vodními plochami s vodotrysky.

Návrh počítá s maximálním  zachování stávající vzrostlé zeleně.