Urbanistické řešení areálu parku a v něm umístěném komplexu hotelu vychází z rehabilitace
všech částí parku a ze spojení parku jak s přilehlým veřejným prostorem před vědeckým
centrem, tak i s centrem městyse Dolní Břežany.

V autorském teamu SHA
1.místo