Studie má za cíl variantně ukázat případné možnosti řešení parkování za cenu minimálních ztrát kvalitního prostředí. Všechny varianty různým způsobem pracují s náhradou úbytku zeleně buď formou zelené konstrukce,zelené střechy nebo naopak maximální transparentnosti vjezdových objektů jako esteticky technologicky zajímavého objektu který zminimalizuje úbytek zeleně.