Zadáním investora bylo vytvoření školícího střediska s minimálním zásahem do fungující přízemní budovy s kancelářemi.

Vlastní návrh školícího střediska zvýrazňuje novou nástavbu oddělením od stávající přízemní budovy jak pohledově tak konstrukčně.

Pohledové oddělení je zvýrazněno oplechovanými římsami černým plechem.Spodní nástavbu vymezuje od spodní části a horní římsa celý dům ukončuje.Plochy mezi římsami jsou z francouzských oken v kombinaci s plochami z velkoformátových desek např. max deska nebo parklex s dřevěným dekorem.Tato výplň nástavbu opticky odlehčuje.

Provozní řešení je navrženo novým hlavním společným vstupem v přízemí od parkoviště v místě stávajícího vstupu.Vstupuje se do vstupní haly s recepcí odkud je přístup jak do stávajících kanceláří v přízemí tak pomocí výtahu a schodiště do nástavby kde je umístěno školící středisko.

Stav: realizace