Koncepce návrhu vychází ze stísněného prostoru budoucího pozemku. Pro vlastní řešení domu byla zvolena podélná koncepce přízemí s minimální odstupovou vzdáleností od hrany parcely (2m) ,která v konfiguraci okolních domů již existuje a uliční čáru okolní zástavby doplňuje.

Přízemí navazuje v uliční části na stávající dům.Patro je vykonzolované směrem k ulici o 1,8m a tvoří krytou část vstupní a vjezdové části do domu.Podkroví je naopak zasunuto oproti uliční rovině o cca 1m.Hrana hřebene nového domu navazuje na stávající hřeben střechy.

 

Stav: v realizaci