Kvalitou pozemku je jeho umístění v bezprostřední blízkosti skanzenu „Řepora“ s prostorovým napojením na nově vznikající zástavbu rodinných domů stejného typu a velikostí se zapojením zeleně ve formě průběžného pásu územím s řešením retenčních jezírek na dešťovou vodu se stálou vodní hladinou a pěšími stezkami.Orientace pozemku je od jeho užší části východozápadní a svažuje cca o 4m se směrem ke skanzenu se stávající vzrostlou zelení.

Návrh navazuje na okolní kapacity navrhované zástavby jak v zastavěné ploše,uliční čáře tak ve výškové niveletě.Pro pozemek byla zvolena rytmická zástavba soliterními domy orientované užší stranou kolmo na obytnou ulici areálu ve dvou typech velikostí podle velikosti parcely.
Typ V1 je navržen na pozemky s parcelou přes 600m2 a typ V2 pro pozemky do 600m2.Na pozemek se vjíždí z obytné ulice označené v projektu DSP „Malá Řepoara“ jako větev 2 pomocí dvou obytných ulic s orientací od vjezdu jih-sever podél kterých jsou umístěny navrhované domy. Šířka obytné ulice je 8m s vloženými zpomalovacími ostrůvky se vzrostlými stromy a zálivy pro parkování návštěv.
Vlastní předprostory před rodinnými domy jsou navrženy bez vjezdové brány a bez oplocení v prostoru vstupu a vjezdu do integrované garáže