Návrh domu navazuje na stávající bodovou zástavbu.Kompozičním prvkem ukončení bodové zástavby jsou mírrně šikmé věže  navzájem otočené a vzájemnou výškovým rozhozením sledující svažitost pozemku.Věže  jsou propojeny nízkou 3-4 podlažní hmotou vytvářející přechodový článek mezi bodovou zástavbou a nižšími činžovními domy na severu.Smyslem mírného zešikmení věží je vnést do stávající zástavby novou oživující odlehčující dynamiku podpořenou výškovou gradací jižní věže.

Nízká hmota domu je na jižní straně v 3-4 patře členěna nástavbou z „rodinných domků“-mezonetové byty se střešními zahradami.Kompozičně nástavba vytváří pocitovou protiváhu šikmé věže.Na východní straně je navržena přízemní restaurace oválného tvaru .

 

Stav: soutěž