Návrh úpravy využití domu respektuje stávající hmotu s úpravou opláštění budovy tak,aby vzhled domu vyjadřoval moderní horskou chatu odolávající horským povětrnostním podmínkám.

Návrh obkladu domu vychází ze zadání bezúdržbového pláště a je navržen jako plechový obklad z titanzinku se zvýrazněnými spoji plechových pásů.Barevnost je zvolena v barvě přírodní břidlice ref. vzorek RHEINZINK®-“předzvětralý-pro břidlicově šedý”.Zvýrazňující prvky domu jsou vstupy do objektu pro přirozenou orientaci návštěvníků domu.

Vstup z prostoru hlavního parkoviště lyžařského areálu do restaurace,ubytování a komerčních prostor je navržen dřevěnou pergolou, mající funkci krytu před padajícím sněhem ze střechy a optického zviditelnění vstupů.Vlastní obklad v prostoru vstupů je navržen z kamenného zdiva s proškrábnutou spárou (vzhled kamenného zdiva bez malty) a vytváří sokl budovy.

Vstup v úrovni přízemí pro apartmány je z čelní strany severního štítu budovy a je obložen dřevěnými hranoly 40×40 mm na svislo v líci plechového ostění štítu a opticky upoutává na pozici vstupu do objektu v přízemí.

Nově navržené vikýře, na severní a východní straně roviny střechy, jsou průběžné se stejným prostorovým ukončením vůči hlavním štítům jako stávající jižní vikýř.Meziokení výplň je z dřevěných hranolků opticky propojující vikýř v jednu okenní výplň.Stejný princip výplně je použit i u obnoveného jižního vikýře se zvětšenou šířkou plochy prosklení do apartmánů.

Velikosti oken jsou z větší části zachovány jen jsou pozičně umístěny na osy nově vzniklých ubytovacích jednotek.Na jižní straně jsou okna do pokojů prodloužena z důvodů většího efektu proteplení při slunečním svitu.

 

Stav-realizace 2013-14
www.rokytkasnowhouse.cz