Hlavní cílem návrhu je hmotové začlenění do okolní vilové zástavby s maximálním využitím jižní orientace pozemku s dalekými výhledy. Návrh vzhledově svojí jednoduchou hmotovou, materiálovou skladbou (vrstvením) a velkými prosklenými stěnami je spíše viladomem, než bytovým domem.