https://ecolodgenepal.wixsite.com/ecolodge

2018_autori spolek ekolodge
Na základě návštěvy místa, jsme projekt přepracovali tak,aby vyhovoval provozním potřebám a zásadám výstavby v seizmologické oblasti.Nový původně dlouhý dům,z důvodů doporučených proporcí pro novou výstavbu,je rozdělen na tři samostatné domy.U vstupu do areálu je navržen tea haus s ionizační jednotkou na pitnou vody do vlastních lahví.Stávající kuchyň z důvodů zvětšení kapacity je rozšířená směrem k novým domům.V rozšíření je navrženo umývání nádobí s napojením odpadu na nádrž na bioplyn.
Stávající domy jsou doplněny novými domky tak ,že vytváří vnitřní átrium chráněné před větrem.V átriu jsou navrženy pobytové schody s vyhlídkou na protější kopce.Celková kapacita ubytovaní je 14 dvoulůžkových pokojů.
Cílem projektu je vytvořit energeticky soběstačnou a ekologicky šetrnou ubytovnu.Věškeré odpady z koupelen,wc a kuchyně budou zachytávány v jímce na biogas.Bioplynem se bude vařit v kuchyni.Teplá voda do koupelen se bude získávat solárním barelem na ohřev a elektrická energie pomocí solárních panelů.
Ionizační jednotka na vodu je umístěná v kavárně ,která je hned vedle trekové stezky do Lantangu,a bude možné si natočit vodu do vlastních lahví,aby se zamezilo dalšímu hromadění odpadu pet lahví na jedno použití.