Zahradní restaurace je navržena do udžovaného parku se vzrostlou zelení pro rekreaci a odpočinek místních obyvatel z širokého okolí. V parku se nachází divadlo Na Jezerce. Cílem návrhu je vytvoření parkového „altánu“ organického tvaru pro odpočinek s občerstvení a s dětským hřištěm.

Návrh restaurace svým organickým tvarem reaguje na okolní park.Toto je podpořeno i zapojením-prorůstáním- stávající vzrostlé zeleně střechou altánu.Hmota altánu je maximálně prosklená směrem do parku a park domem opticky plynně prochází.Střecha altánu se vznáší nad terénem a je odlehčena kulatými otvory na prosvětlení vnitřního prostoru a pro prorůstání zeleně altánem. Na střeše je navržena zeleň pro minimální pohledové rušení z okolních domů.