ARCHITEKTONICKÉ   ŘEŠENÍ-NÁVRH

 

Prodejna v Dobřichovicí  vychází ze základního tvaru stávající prodejny Rokal Praha v Černošicích podle arch.návrhu kanceláře Šafer Hájek architekti.Hlavní tvar domu byl zachován jako rozpoznávací firemní identita(CI) Rokal Praha včetně materiálového řešení.

Rozšíření prodejny je navrženo v rámci přízemí s použitím stejného hmotového tvarosloví původní prodejny.Vlastní rozšíření prodejny je v čelní části odskočeno o cca 3,3m pro zachování zvýraznění prostoru vstupu.Tímto odskokem vzniká venkovní prodejní plocha v rámci prodejny s optickou kontrolou pro prodejce. Zadní strana prodejny je využita na reklamní plochu prodejny s obkladem z opakního černého skla.Pro zachování pohledového rámu je obklad  oddělen od rámu podélným oknem pro přisvětlení prodejní plochy.Celková hmota domu graduje od prodejní plochy ke kanceláři kde je prostorová gradace ukončena obrazovkou s obkladem černým opakním sklem pro pohledové zvýraznění vstupu.
Foto:Lucie Mlynářová
Stav: realizace 2013