Základním cílem návrhu je propojení nového centra s okolní zástavbou pomocí tradičně vymezené ulice,bloku,s vytvořenými velikostně různě dimenzovanými předprostory“náměstíčky“podle přirozených pěších tahů a návaznosti na stávající okolní provoz.Navržený dům prostor zpevňuje pomocí tří tradičních rohů a v místě hlavního vjezdu do území vytváří malé náměstíčko organického tvaru jako protiváhu k okolní pravoúhlé zástavbě a vytváří tak klidový záliv pro své okolí. Poloha náměstíčka navazuje na plánovanou zastávku autobusu na hlavní ulici a stane se tak přirozenou komunikační křižovatkou nového centra. Vzniklé náměstíčko dál pokračuje obchodní pasáží ,která vyúsťuje v menší předprostorem před obchodním domem Bambule. Tento menší předprostor propojuje nový dům se stávající polohou obchodního domu Bambule a v ulici opticky vytváří jasný vstup do nového centra a stávajícího obchodního domu.
Třetí nejmenší prostor je v ulici Na Ochoze v návaznosti na zástavbu rodinných domů.Tento prostor má za úkol hmotu podél ulice měřítkově přiblížit zástavbě rodinných domků a také umožnit co největší přísun slunce ke stávajícím rodinným domům.
Podloubí je navržené v místě přirozených pěších tahů a propojuje obchodní pasáž s okolními ulicemi.Z hlavní ulice naopak podloubí není a je tak zvýrazněn přirozený pěší proud pohybu chodců, pasáží a podloubím směrem k rodinným domům.
vizualizace:Jáchym Svobova