Návrh domu navazuje na stávající rostlou zástavbu.Z prostoru náměstí zachovává původní tvar domu.Směrem do zahrady je do hmoty domu vložen velký dřevěný arkýř s velkými prosklenými plochami s výhledem na Kyjský rybník.

Hlavním kompozičním prvkem domu je již zmiňovaný dřevěný arkýř přes dvě patra,který dům svojí jasnou hmotou ukotvuje v rozdílné zástavbě.Arkýř má za funkci jak pohledové odlehčení domu tak také vlastní prosvětlení navazujících místností domu.

 

Stav-realizace 2013-2014